Team

Ärzte

Innere Medizin FMH Intensivmedizin FMH

Prof. Dr. med. Markus Béchir

Sprachen:
Deutsch, Englisch
Nephrologie

Dr. med. Martin Sachs Innere Medizin FMH
Nephrologie FMH

Sprachen:
Deutsch, Englisch
Infektiologie

Prof. Dr. med. Ursula Flückiger Innere Medizin FMH
Infektiologie FMH

Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
Allgemein Innere Medizin

Dipl. Arzt Michael Gassner

Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch
Allgemein Innere Medizin

Dr. med. Anne Sachs

Sprachen:
Deutsch, Englisch
Back to top